MANGLER DU TID? Mere tid eller mangel på tid er en stor udfordring for rigtig mange. Tid og stress er synonymer og derfor er der også stor sammenhæng mellem stress og følelsen af at mangle tid.

Læs mere