Udvikling og optimering af området: Kend dit marked!

Vores mål: At din virksomhed ikke kun overlever, men rent faktisk trives – og at du gør det samme.

Indholdet nedenfor er baseret på essensen af dette område i vores forløb "Business Bootcamp".

Kend dit marked og vid præcist hvor du er nu!

Kun når du har styr på, hvor din virksomhed er i markedet lige nu, kan du lægge en ny strategi, som kan tage dig fra hvor du er til hvor du gerne vil hen.

Markedskendskab:

Lav SWOT- og Konkurrentanalyser. Udfør dybdegående analyser for at identificere styrker, svagheder, muligheder og trusler, samt at forstå konkurrenters position og strategier og for at finde de bedste muligheder for din virksomhed.

Kundeinteraktion:

Lav Kundesurveys og Fokusgrupper. Gennemfør regelmæssige undersøgelser for at få direkte feedback og forstå dine kunders reelle behov. Brug pengetyperne til at finde ud af, hvilke forhold der fungerer bedst for dine kunder. Ved behov, lav markedsundersøgelser. Du kan f.eks. anvende værktøjer som Google Trends til at spore markedstendenser og kundeadfærd.

Uddannelse og Netværk:

Hold dig orienteret via branchekonferencer og webinarer. Forpligt dig til løbende uddannelse ved at deltage i relevante events og webinarer for at forblive opdateret med din industris nyheder og praksisser, så du sikre, at din virksomhed fortsat er relevant.

Analyse af Økonomiske og Branchemæssige Sæsoner:

Lav livscyklus analyse og livscyklusovervejelser. Bestem hvilken fase din virksomhed, din branche, dit lands- og verdens økonomi er i, og hvordan det påvirker din strategi. Lav Kundeanalyse og kundeudviklingsanalyse: Nuværende vs. fremtidige Kunder. Identificer dine nuværende kunder og definer hvem du ønsker at tiltrække i fremtiden. Lav Behovs- og Fremtidsanalyse. Forstå dine kunders nuværende og fremtidige behov.

Forudseenhed og Timing:

Evnen til at forudse ændringer. Vær opmærksom på ændringer i teknologi, kultur, makroøkonomi, og livscyklusser hos kunder, ansatte og ejere.

Hold et vågent øje med hvordan konkurrencen udvikler sig og påvirker din forretning.

Vision og Vækstplanlægning:

Skab en klar vision for din virksomheds fremtid, der appellerer til kunder og ansatte og til dig selv. Sørg for at det er en fremtidsvision, som du glæder dig til at arbejde hen mod. 

Lav en Vækstdrejebog. Udvikl en strategi for at øge kundebasen, gennemsnitligt salg pr. kunde, og frekvensen af køb/henvisninger. Dette er rent faktisk de eneste 3 faktorer du behøver at påvirke, for at vækste din omsætning. Antal kunder, Gennemsnitligt salg ved et køb og Antal gange din kunde køber hos dig eller henviser andre til at gøre det. Prøv at lave en mini brainstorm. Hvordan kunne du påvirke hver af de 3 faktorer?

 Målsætning og Belønningssystem:

Hvordan er dine mål og dine belønninger? Sørg for, at dit belønningssystem understøtter dine mål, og at både du og medarbejderne er motiverede til at opnå dem.

Identificer blokeringer:

Få øje på dine indre konflikter. Identificér potentielle interne konflikter, der kunne hindre dig i at nå dine mål, og arbejd proaktivt for at løse dem. 

Indre konflikter kunne f.eks. være modstand mod at lave salgsarbejde. Hvis du har lavet planer for, hvordan din omsætning skal vokse ved, at du øger dit salgsarbejde og du samtidig har en indre konflikt eller blokering for at udføre selvsamme, så er mit bedste bud dette. Du kan måske tvinge dig selv til at gøre en lille smule, men i det lange løb vinder blokeringen og du får ikke lavet salgsarbejdet.

Sørg for, at du enten får arbejdet med dine blokeringer eller find metoder hvorpå du kan omgå dem og opnå de resultater du ønsker.

Ved at følge denne strukturerede tilgang kan du få et omfattende billede af, hvor din virksomhed står, og hvilke strategiske skridt der skal tages for at sikre, at du har et attraktivt fremtidsscenarie for din virksomhed.

 Business Bootcamp giver dig alle værktøjerne til at finde ud af, hvor din virksomhed i præcist er og til at få sat kursen på et effektiv Business Map eller en GPS, som vi kalder det.  

Verden ændrer sig så hurtigt og du har derfor brug for at få sat kursen på din Business GPS, så den kan guide dig fra hvor du er nu, til hvor du ønsker dig at være. Business Bootcamp vil give dig værktøjer og viden om, hvordan du holder dig fleksibel og hvordan du bliver i stand til at kunne forudsige og kapitalisere på forandringer for din virksomhed.

Forskellen på at mestre noget eller at klare sig!

Mennesker er hvad de tror de er – derfor er dit mindset fuldstændig afgørende for at få succes med din virksomhed.

En virksomheds vækst er typisk kendetegnet ved, at den først vækster fint, indtil den rammer et plateau hvor tingene står mere stille i en periode.

En virksomhedsejer, som er ”Master i business”, rammer også første plateau, men de ved det er der og de forventer det – og så skaffer de sig hjælp! Det er forventningen og evnen til at forudsige hvad der kommer fremover, som er styrken.

Dit næste skridt er afgørende.

Brug testen og de 1-2 områder du scorede lavest i, som struktur på din køreplan for gøre din virksomhed bedre rustet til fremtiden. Overvej et dybere engagement ved at få adgang til Business Bootcamp og blive en ”Master i business” og i udviklingen af i de enkelte områder i din forretning.

Der er så mange afgørende elementer, der spiller ind i vellykket og bæredygtig virksomhedsdrift, der også vil trives i fremtiden. Det er derfor, at Business Bootcamp kan være din nøgle til positiv forandring. Ved at deltage får du de nødvendige færdigheder til at blive en forandringsskaber i din virksomhed og i din branche.

Sammen kan vi løfte din virksomhed til nye højder af innovation og effektivitet og sørge for at den er helt klar - også til fremtiden.

Vi vil elske at være en del af din rejse mod virksomhedssucces! Med ønsket om din virksomheds fremgang og udvikling,

Birgitte Løvenhorst, Life, Money & Business

For området "Kend dit marked" indeholder Business Bootcamp bl.a.
  • Din pengetype
  • Livskurve værktøj
  • Kunde og behovsanalyse
  • Konkurrent analyse
  • Fremtidsanalyse - hvad vil komme til at betyde noget for din virksomhed