Få nøglen til din forskudsopgørelse for 2023

Skat har i dag åbnet op for din nye forskudsopgørelse for 2023. Du finder din ved at logge på www.skat.dk med dit MitID. 

Vær ikke bekymret for at gøre noget forkert - du kan beregne resultatet af dine ændringer og dermed se, hvad ændringerne betyder for dig i kroner og øre FØR du trykker godkend. 

Vi har valgt lidt tips og tricks til dig, så du kan få din forskudsopgørelse for 2023 til at give det resultat du ønsker - uanset om du:
 • vil være totalt på den sikre side og ikke have skyggen af risiko for en restskat. 
 • ønsker at lave din egen lille opsparing hos SKAT ved at betale for meget forskudsskat, eller
 • ønsker ikke at skulle betale mere end højst nødvendigt i forskudsskat vel vidende, at det kan give dig en restskat senere eller betyde, at du senere skal rette din forskudsopgørelse igen. 

Læs om: 
 1. Hvor har de tallene fra?
 2. Ny hjælpe funktion hos SKAT til at finde forhold der kræver ændringer
 3. Særlige forhold for 2023
 4. Hvordan undgår du restskat?
 5. Hvordan kan jeg spare op og få overskydende skat?
 6. Hvordan undgår jeg at betale alt for meget forskudsskat?
 7. Særligt for selvstændige
 8. Ekstra tips 
 9. Mulighed for rettelse af 2022 og mulighed for tidlig udbetaling af for meget betalt skat for 2022

Hvor kommer tallene fra
Din forskudsopgørelse er et gæt eller en slags budget over din skattepligtige indkomst og dine fradrag for 2023 og jo tættere dit gæt er, på det som faktisk sker i 2023, jo mindre er risikoen for restskat og opsparing af overskydende skat.

I første omgang er det SKAT som "gætter" på hvilke beløb du skal have på din forskudsopgørelse, men du har pligt til selv at tjekke disse og sørge for, at de er nogenlunde i overensstemmelse med de faktiske forhold.

De tal som SKAT har at "gætte" efter, er de tal du har på din forskudsopgørelse for 2022 og de tal de har fra din årsopgørelse fra 2021 - altså sidste år. Derfor vil der ofte være behov for rettelser, hvis dine forhold har ændret sig de sidste par år. 

Hvilke forhold kræver ændringer?
Skat har lavet en glimrende guide, hvor du kan indtaste dine forhold og få svar på hvilke felter der er relevante for dig, ud fra de kryds du sætter. 

Den ser sådan her ud:

Udklip ny funktion til hjlpJPG


Og du kan finde den her: 

https://skat.dk/data.aspx?oid=2234502


Særligt for 2023
Renter
Det seneste stykke tid er renterne steget en hel del og hvis du har lån med variable rente, så vil dine renteudgifter måske være højere end tidligere. Du kan beregne et cirkatal på dine renter, ved at tage størrelsen på dit lån og gange med den rentesats du betaler.

Du kan ofte finde ud af hvilken rente du betaler via din netbank under fanen "vilkår" eller lign. (Forskelligt fra bank til bank). Kan du ikke finde din rentesats, så kontakt din bank og find ud af hvad den er. Det vil under alle omstændigheder være en god idé for dig, at du ved hvor meget du betaler - kunne jo være, at det var tid til en lille forhandling med din bank:-)

Kørsel
En anden væsentlig ændring er ofte hvor vi arbejder. Flere arbejder hjemmefra dele af tiden og hvis det er dig - så skal der måske ses på dit kørselsfradrag (befordringsfradrag), hvis du har mere end 12 km. til din arbejdsplads. 

Der er en lille "lommeregner" funktion ud for feltet med kørselsfradrag, så du kan få hjælp til at beregne det helt rigtig. 

Udklip fradrag med hjlpevrktjerJPG


Ejendomme
Den kan også være, at du har købt eller solgt ejendom i 2022, så er det også værd lige at tjekke om dine registreringer er korrekte her. Hvis f.eks. du har solgt en ejendom og den stadig står på din forskudsopgørelse, så kommer du til at betale for meget forskudsskat, da der beregnes en ejendomsværdiskat af din bolig. 

Husk ligeledes at få rettet til, hvis du udlejer hele eller dele af din bolig eller anvender noget af den til erhverv


Hvis du vil være sikker på ikke at få restskat
Før i tiden valgte mange at sætte deres indkomst for højt på deres forskudsregistrering, for at sikre, at de ikke skulle betale restskat. Men dette fungerer ikke længere helt så enkelt. 

Her er hvad SKAT selv angiver: 
 • Tjener du i gennemsnit mindre end ca. 35.700 kr. om måneden før arbejdsmarkedsbidrag, skal du hellere sætte din indkomst lidt for lavt end lidt for højt, hvis du vil undgå restskat. Det skyldes, at dit beskæftigelsesfradrag – der beregnes automatisk – ellers bliver sat for højt. Selvom du sætter din indkomst lidt lavere end forventet, får du ikke restskat af den grund. Din trækprocent vil nemlig sikre, at der trækkes skat af din faktiske indkomst.

 • Regner du med i gennemsnit at tjene et sted mellem 35.700 kr. og 51.500 kr. om måneden før AM-bidrag, er det faktisk ligegyldigt, om du sætter din indkomst for højt eller lavt indenfor dette interval. Tjener du mere, trækkes der automatisk mere i skat, og tjener du mindre, trækkes der også automatisk mindre i skat.

 • Forventer du i gennemsnit at tjene mere end ca. 51.500 kr. om måneden før AM-bidrag, sådan at du skal betale topskat, er det bedre at sætte indkomsten lidt for højt end lidt for lavt, hvis du vil undgå restskat. Det skyldes, at din trækprocent er lavere end din marginalskatteprocent. Hvis du tjener mere end din forskudsregistrerede indkomst, vil du derfor sandsynligvis få restskat.
Hvis du vil være sikker på ikke at få restskat - så sæt istedet dine fradrag ned. Det er en langt mere sikker løsning end at sætte din indkomst for højt. 


Hvordan kan jeg spare op til at få overskydende skat?
Ved at fjerne eller nedsætte dine fradrag samtidig med, at din indkomst er nogenlunde korrekt skrevet ind på forskudsopgørelsen, så vil du komme til at betale for meget ind i forskudsskat og dermed få overskydende skat, når årsopgørelsen for 2023 kommer i foråret 2024.

Du laver dermed en "tvungen" opsparing til dig selv, som udbetales til dig fra SKAT i foråret 2024.

En anden måde at gøre dette på er, at bede din arbejdsgiver om at sætte din trækprocent lidt op, så du betaler for meget ind til SKAT. SKAT kan ikke gøre dette for dig - det er kun din arbejdsgiver der kan gøre dette og det er muligt i de fleste lønsystemer. 

Hvis du gerne vil undgå at betale for meget i forskudsskat
Det er altid min anbefaling, at du registrerer dine forhold så tæt på virkeligheden som muligt, så du har en betaling af forskudsskat, som er i nærheden af de faktiske forhold du forventer. 

Dog er der et par tilfælde, hvor det måske ville være bedre, at rette forskudsopgørelsen lidt mere til i løbet af året. 

Hvis du f.eks. er nystartet virskomhedsejer og for første gang skal have registreret et resultat, så vil min anbefaling være, at begynde med et lavere beløb, så du ikke trækker alt din likviditet ud af din opstartsvirksomhed, til at betale skat af et resultat, som du endnu ikke ved om du får.

Istedet kan du enten rette din forskudsopgørelse et par gange om året eller sørge for at lave en opsparing i din virksomhed, så du kan betale den manglende skat senere på året eller når restskatten kommer. 

Det er naturligvis ikke tilladt, bare at bruge SKAT som en slags kassekredit, der er krav om, at man tilpasser så vidt muligt. Men hvis der er usikkerhed om hvad indkomsten bliver - så er det helt tilladt at "gætte" lidt lavt. 

Det samme gælder, hvis du har værdipapirer og forventer avancer ved salg eller indkomster, som der ikke er betalt nok skat af. Her har du også et valg mellem, at forskudsregistrere dig højt og dermed have mindre risiko for restskat eller lavt - så du ikke skal betale så meget forskudsskat, før du ved, om du har tjent pengene. 

Særligt for selvstændige 
Som selvstændig har du som beskrevet ovenfor en mulighed for at vælge hvordan du vil forskudsregistrere dig. Det er dog en rigtig god idé, at komme med dit bedste bud, så du ikke komme til at opbygge gæld (SKAT er et af de værste steder at skylde penge). Ret eventuelt i løbet af året, når du kan se hvordan det går. 

Hvis du som selvstændig lader nogle af dine penge blive stående inde i virksomheden, så har du mulighed for at bruge virksomhedsskatteordningen og dermed nøjes med at betale en foreløbig skat på 22%, af de penge der bliver inde i virksomheden. Det er der også mulighed for at tage højde for på din forskudsregistrering. 

Udklip forskud 2023 VSO og virksomhedsindkomstJPG

Husk at du altid kan trykke på de små spørgsmålstegn ud for felterne og få hjælp til hvordan du skal opgøre tallet. 


Ekstra tips
Der er særlige felter du skal bruge, hvis du f.eks. har meldt dig ud af folkekirken. Husk at du ikke kan melde dig ud her - men blot få registreret, at du er meldt ud eller fra hvornår du er meldt ud.  Det har indflydelse på din skat, da du skal betale kirkeskat hvis du er medlem af folkekirken.

Udklip kirkeskatJPG


Vælg hvordan du vil opkræves:

Der er også kommet en funktion, hvor du kan vælge hvordan du vil opkræves af indkomst der ikke trækkes A-skat af løbende:
Udklip valg af betalingsform bskatJPG


Værdipapirer, private lån osv. 
Husk også at få registreret tal på din forskudsopgørelse, hvis du f.eks. har private lån (både hvis du får renteindtægter og -udgifter) eller værdipapirer, som du forventer indtægter på og hvor du helst vil være på forkant med skattebetalingerne. I de fleste tilfælde, så vil dette være tal du selv skal ind og korrigere. 

Mulighed for hjælp
Hvis du har brug for at blive sat mere grundigt ind i, hvordan du retter din forskudsopgørelse trin for trin og til hvordan du finder de tal du skal bruge til den, så har vi et lille online kursus til kun 149,- DKK, hvor du bliver ført sikkert igennem processen. Du kan finde den her:  https://lifeandbusiness.dk/money-maker1/lets-do-tax.

Vi har også stadig et tilbud om hjælp til din forskudsopgørelse, hvis du føler dig mest tryg ved, at tallene er gennemgået og drøftet med os. Du kan læse mere her, om hjælp til forskudsopgørelsen: https://lifeandbusiness.dk/money-maker1/få-hjælp-til-forskudsopgørelsen.


Rettelser til Forskudsopgørelsen 2022
Sidst - du kan stadig nå at rette din forskudsopgørelse for 2022 - dog vil den skulle rettes inden der bliver lavet lønkørsler for december, hvis rettelserne skal nå at komme med. Husk når du retter i løbet af året, så skal du udfylde felterne med "indkomst år til dato" som kan åbnes længere nede af siden på din forskudsopgørelse hos SKAT.

Du kan finde dine indkomst tal år til dato, ved at klikke på fanen med "Skatteoplysninger" og så vælge "søg i indkomstoplysninger". Mere uddybende vejledning om dette, er med i vores trin for trin guide, hvis du har brug for ekstra hjælp til det.

Forventning om rest-/eller overskydende skat for 2022

Hvis en foreløbig skatteberegning for 2022 viser, at der er betalt for lidt skat i 2022, kan restskat og renter undgås, hvis det manglende beløb indbetales senest den 31. december 2022.

Omvendt, hvis man har betalt for meget i skat, så er der faktisk mulighed for at få skatten udbetalt før ved at bruge en §55-udbetaling. Anmodning til SKAT skal foretages senest den 31. december 2022 via forskudsregistreringen på Tastselv. 

Det kunne f.eks. være relevant for dig der er virksomhedsejer og hvor 2022 har været et rigtig dårligt år.

Beløbet skal være væsentligt, før der kan søges om udbetaling, dvs. ca. 20% af den beregnede forskudsskat.


Afslutningsvis
Husk, at forskudsopgørelsen bare er et gæt eller et budget og hvis du får lavet det forkert, så bliver langt det meste automatisk indberettet korrekt, når du får din årsopgørelse.

Jeg oplever ofte, at man som rådgiver bliver rost, når der er overskydende skat og er knap så populær, hvis der er restskat. Sandheden er imidlertid, at den samlede skat du betaler for året - den skal nok blive rigtig i sidste ende. Får du overskydende skat har du betalt for meget i løbet af året og får du restskat har du betalt for lidt.

Det er kun et spørgsmål om, hvornår skatten er blevet betalt - og desværre ikke et udtryk for kompetencer hos din rådgiver. Så selv om det naturligvis kunne være fristende, at hjælpe alle kunder til at forskudsregistrere sig for højt, så alle kunne blive glade for deres rådgiver, når de fik overskydende skat, så er det nok alligevel bedst, at du selv får lov til at bestemme, hvor meget du vil betale i forskudsskat;-)